פיתוח מנהלים אישי

עולם העסקים הדינמי מייצר מציאות מורכבת ומאתגרת איתה מתמודדים המנהלים בכל יום מחדש. מנהלים נדרשים להוביל ולהנהיג, לרתום את הצוות, לנהל תקשורת קואופרטיבית עם עמיתים בארגון ולהוביל את הצוות לעמידה ביעדים. כדי לעמוד באתגרים אלו נדרשים מנהלים להפעיל מיומנויות ניהוליות רבות ומגוונות. תהליך הליווי האישי מתמקד בפיתוח היכולות האישיות של המנהל, תוך כדי מתן כלים אופרטיביים שיסייעו למנהל להוביל ולקדם את המוקד ליעדיו. האימון מתבצע בסביבת העבודה של המנהל.

מטרות האימון האישי:

  • פיתוח יכולות אישיות ומקצועיות הנדרשות לניהול.
  • הקניית ידע וכלים פרקטיים ליישום מידי.
  • רכישת מיומנויות ניהול חדשות ושכלול מיומנויות קיימות.

נושאי המפגשים:

  • הכרות עם המנהל שבי- זיהוי החוזקות והנקודות לשינוי.
  • אפקטיביות ניהולית- ניהול זמן ותיעדוף משימות. 
  • שגרה ללא שגרה- כיצד לייצר שגרות ניהוליות במציאות משתנה (תדריכים, משובים, שיחות אישיות ועוד).
  • כלים בניהול המשאב האנושי- הנעה והובלה של הצוות במציאות משתנה.  
  • ניהול ממשקים בצורה אפקטיבית.
  • שימור והנעה של עובדים.
  •  דילמות ניהוליות ודרכים לפתרונן.

ניתן לקיים את המפגשים האישיים בפלטפורמות שונות – פרונטאלית, טלפונית, זום – בהתאם להעדפות הארגון והמנהל.

בסיום כל מפגש יקבל המנהל משימות ויעדים רלבנטיים שייבדקו במפגש הבא.

בסיום התהליך יקבל כל מנהל מסמך מפורט שיכיל את כל הכלים והתובנות שעלו במהלך הליווי האישי.

צור קשר