סקרים

סקר טלפוני הוא אחד הכלים המשמעותיים ביותר הקיימים בידי ארגון המעוניין לבדוק את שביעות הרצון של לקוחותיו. הכוונה היא שתוך כדי התהליך ניתן יהיה לאתר צרכים סמויים של לקוחות כמנוף לשיפור איכות השירות, ולשלב זאת במדידה והערכה של פעילויות שיווקיות שונות.

ישנן דרכים רבות לבצע סקרים אך הערוץ הטלפוני הוא האפקטיבי ביותר למימוש מלוא האפשרויות השיווקיות, סקר אמין ומדויק מייצר למנהלים בארגון תובנות מבוססות נתונים כגון:

  • מידת שביעות הרצון של הלקוחות מהשירות או ממוצר מסוים.
  • זיהוי חולשות וחזקות של החברה בקרב לקוחות קיימים או פוטנציאליים.
  • זיהוי תחומים לשיפור ולשימור בפעילות החברה על פי תפיסת לקוחותיה.
  • זיהוי איתותי נטישה של לקוחות פעילים או איתותי קנייה של לקוחות פוטנציאליים.

יתרונות מוקד הסקרים של וימרק:

כאשר ארגון מעוניין לבדוק את שביעות הרצון של לקוחותיו ממחלקה מסוימת או ממוצר מסוים, מומלץ לבצע את הסקר ע”י Vmark כדי להימנע מהטיית התוצאות עקב אינטרס פנימי כזה או אחר.

מוקד הסקרים של Vmark מבצע סקרים שונים באובייקטיביות מלאה תוך הקפדה יתרה על תפוקות גבוהות ואמינות הנתונים.

Vmark מתמחה בביצוע סקרי שביעות רצון בעולמות תוכן שונים, סקרים פוליטיים במערכות בחירות, סקרי היתכנות למוצרים חדשים, סקרי דעת קהל בנושאים שונים ועוד.

צור קשר