שימור לקוחות פעילים והעמקת נאמנות הלקוח הם מרכיבים מרכזיים בהצלחה מתמשכת של כל ארגון .

אינטראקציה חכמה עם לקוחות פעילים בתדירות הנכונה ובערוץ הנכון מעצימה את נאמנות הלקוח למותג ומגדילה משמעותית את הסיכוי שימשיך לצרוך את שירותי החברה.

טיוב נתונים מתמשך מאפשר לארגון לשמור על בסיס נתונים עדכני ולעמוד בקשר רציף עם לקוחותיו.

פעילות טיוב הנתונים של וימרק הינה בעלת ערך שיווקי, מייצרת לארגון בסיס נתונים עדכני, מצמצמת נטישה ומגדילה את נאמנות הלקוחות.